EN SK

AdventureLand

+421 313 262 000

AdventureLand je vonkajšie multifunkčno-edukatívne ihrisko pre deti aj dospelých bez vekového obmedzenia. Rozprestiera sa na ploche 13.224,27 m² na brehu Dunaja v blízkosti hotelových pavilónov. AdventureLand je rozdelený do niekoľkých zón pre rôzne vekové skupiny, pričom každá zóna má svoju nosnú tému. Hlavným cieľom autora projektu bolo priblížiť deťom život na dedine a tvrdú prácu našich predkov.

Zábavný areál pozostáva z niekoľkých hlavných zón:

1. Žatva a život na dedine

2. Rybárske siete

3. Pirátska loď

4. Vodný svet

5. Bludisko veľryba

6. Amfiteáter

7. Lanová dráha a CrossFit

Jednotlivé atrakcie sú umiestnené do rôznych zón podľa špecifických potrieb príslušných vekových kategórií pre ktoré sú určené. Nájdete tu aj zónu pre batoľatá, ktorej primárnou úlohou je rozvoj hrubej motoriky, t.j. zlepšenie pohybových schopností, trénovanie pohybu po nerovnom povrchu, vnímanie vzdialenosti, či výšky alebo orientácia v priestore. Stretnete sa tu aj s množstvom prvkov určených na rozvoj jemnej motoriky.

Veľmi príjemným spestrením je detský amfiteáter, ktorý ponúka priestor pre rôzne herecké, či spevácke vystúpenia, bábkové divadlo, alebo iné zábavné formácie. V priestoroch AdventureLand je umiestnená aj oddychová zóna s lavičkami a fontánkami s pitnou vodou. V centrálnej časti sa môžete občerstviť v bufete s vonkajším sedením.

AdventureLand je ideálnym miestom nielen pre rodiny s deťmi, organizáciu osláv a detských eventov, ale aj teambildingov pre dospelých, či pre firemných klientov. Okrem hojdačiek, prekážok, šmýkačiek, rôznych stanovíšť a preliezok sa tu totiž nachádza špeciálne vytvorená teambuilidngová zóna s fit dráhou, na ktorej si môžu zmerať svoje sily aj staršie deti alebo dospelí.

AdventureLand je určený najmä pre hotelových hostí, ktorí sú ubytovaní vo Family izbách, čo im umožňuje bezprostredný prístup na ihrisko rovno z hotelovej izby. Avšak, v priestoroch nášho vonkajšieho ihriska veľmi radi privítame aj bežnú verejnosť, ktorá si môže zakúpiť vstup na recepcii hotela.

 
 
 
 

Aktuálne je AdventureLand pre verejnosť uzatvorený. Ďakujeme za vašu priazeň a tešíme sa na vás na jar 2018.